top of page

BEROEPSVERENIGING

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT), de beroepsvereniging van gekwalificeerde, zelfstandig werkende reflexzonetherapeuten. 

Voor vergoedingen zie onder vergoedingen

Logo VNRT, Vereniging Nederlandse Reflexzonetherapeuten
rbcz logo
logo-scag.

De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT)

 

Is de beroepsvereniging van gekwalificeerde, zelfstandig werkende reflexzonetherapeuten. 

Haar licentieleden hebben een opleiding reflexzonetherapie en medische basiskennis op HBO-niveau afgerond aan door de VNRT geaccrediteerde opleidingsinstituten. 

Licentieleden van de VNRT worden beëdigd en zijn onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en in gedragscodes op het gebied van de informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting.

De therapeuten zijn verplicht enkele bijscholingsdagen per jaar te volgen. 

Daarnaast onderhouden zij collegiaal contact via intervisie en visitatie. 

 

Alle licentieleden zijn ook aangesloten bij de RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de 

complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. 

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 

Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau. 

 

S.C.A.G. Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Het Centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg. 

Mijn cliënten kunnen door mijn lidmaatschap bij de SCAG rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Ik voldoe hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar bovenal draagt dit bij aan de kwaliteit van zorg.

Zie www.vnrt.nl 

bottom of page